Księgi wieczyste, Targanice, ul. Beskidzka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Beskidzka 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 10A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 16A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 16B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 16C brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 18A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 19 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 23A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 23B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 24 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 25 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 25A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 26 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 27 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 27A 3 lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 32 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 35 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 35A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 36 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 37 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 38 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 39 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 40 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 41 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 42 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 43 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 44 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 46 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 47 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 48 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 49 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 50 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 51 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 52 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 53 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 54 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 55 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 56 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 58 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 59 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 59A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 60 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 61 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 62 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 63 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 64 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 65 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 66 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 67 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 68 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 69 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 72 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 73 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 75 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 77 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 78 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 79 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 80 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 81 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 83 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 85 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 86 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 87 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 88 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 91 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 92A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 93 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 94 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 96 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 98 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 99 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 100 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 101 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 103 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 104 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 105 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 106 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 107 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 108B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 109 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 110 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 111 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 112 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 113 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 114 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 115 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 116 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 117 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 118 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 119 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 121 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 123 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 124 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 125 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 126 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 127 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 128 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 129A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 130 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 132 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 133 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 134 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 135 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 137 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 139 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 140 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 141 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 143 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 144 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 145 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 146 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 147 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 148 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 149 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 150 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 151 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 152 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 153 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 154 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 155 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 156 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 157 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 158 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 159 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 160 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 161 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 162 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 163 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 164 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 165 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 166 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 168 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 169 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 170 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 171 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 172 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 174 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 175 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 176 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 177 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 178 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 179 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 180 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 181 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 182 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 183 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 184 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 185 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 186 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 188 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Beskidzka 190 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Beskidzka 191 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 192 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 193 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 194 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 195 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Beskidzka 196 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Beskidzka 197 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Beskidzka 197A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Beskidzka 198 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Beskidzka 199 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 200 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Beskidzka 202 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Beskidzka 204 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Beskidzka 206 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.