Księgi wieczyste, Inwałd, ul. Zielna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Inwałd, ul. Zielna 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Zielna 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Zielna 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Zielna 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Zielna 5A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Zielna 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Zielna 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Zielna 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Zielna 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Zielna 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Zielna 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Zielna 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Zielna 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Zielna 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Zielna 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Zielna 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Zielna 19 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Zielna 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Zielna 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Zielna 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Zielna 25 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Zielna 27 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Zielna 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Zielna 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.