Księgi wieczyste, Inwałd, ul. Wiejska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Inwałd, ul. Wiejska 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 10B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 13A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 14A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 14B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 19 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 24 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 25 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 26 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 27 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 30 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 32 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 34 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 35 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 36 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 38 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 39 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 40 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 41 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 43 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 44 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 45 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 48 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 49 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 50 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 51 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 53 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 54 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 55 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 57 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 59 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 61 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 62 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 63 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 65 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 66 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 68 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 69 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 70 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 71 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 72 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 73 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 75 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 77 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 78 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 79 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 80 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 81 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 82 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 83 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 84 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 85 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 87 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 88 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 89 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 89A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 90 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 92 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 93 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 94 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 95 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 97 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 99 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 101 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 103 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 106 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 107 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 108 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 109 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 109A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 110 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 111 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 112 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 113 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 115 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 116 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 117 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 118 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 119 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 120 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 121 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 124 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 125 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 126 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 127 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 128 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 128A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 129 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 132 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 133 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 134 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 135 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 138 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 139 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 139A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 141 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 145 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 147 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 149 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 152 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 154 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 154A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 157 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 158 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 160A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 161 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 162 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 163 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 165 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 166 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 167 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 168 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 171 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 172 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 173 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 174 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 177 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 178 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 180 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 181 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 182 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 183 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 184 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 185 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 186 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 189 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 190 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 191 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 192 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 195 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 196A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 197 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 200 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 201 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 202 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 203 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 204 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 205 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 207 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 208 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 211 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 212 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 214 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 219 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 222 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 223 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 224 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 225 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 226 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 227 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 228 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 231 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Wiejska 232 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 233 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Wiejska 234 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 235 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 236 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 237 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 238 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 239 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 240 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 241 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 244 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 245 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 246 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 248 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 250 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 252 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Inwałd, ul. Wiejska 254 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 256 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 258 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 258A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 260 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, ul. Wiejska 262 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Wiejska 264 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Wiejska 268 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Wiejska 270 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Wiejska 272 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Inwałd, ul. Wiejska 274 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Wiejska 280 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.