Księgi wieczyste, Inwałd, os. Wapiennik

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Inwałd, os. Wapiennik 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, os. Wapiennik 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, os. Wapiennik 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.