Księgi wieczyste, Inwałd, ul. Rzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Inwałd, ul. Rzeczna 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Rzeczna 3A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Rzeczna 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Rzeczna 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Inwałd, ul. Rzeczna 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Rzeczna 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Rzeczna 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.