Księgi wieczyste, Inwałd, ul. Radosna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Inwałd, ul. Radosna 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Inwałd, ul. Radosna 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Radosna 2A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Inwałd, ul. Radosna 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Inwałd, ul. Radosna 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Radosna 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Inwałd, ul. Radosna 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Inwałd, ul. Radosna 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Inwałd, ul. Radosna 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.