Księgi wieczyste, Inwałd, os. Parkowe

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Inwałd, os. Parkowe 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Inwałd, os. Parkowe 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.