Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Zacisze

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Zacisze 2 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Zacisze 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Zacisze 7 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Zacisze 9 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.