Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Szkolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Szkolna 2 2 lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Szkolna 3 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Szkolna 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Szkolna 5 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Szkolna 11 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.