Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Słoneczna 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Słoneczna 3 2 lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Słoneczna 5 2 lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Słoneczna 7 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Słoneczna 9 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Słoneczna 10 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Słoneczna 11 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/8
Wojnicz, ul. Słoneczna 13 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Słoneczna 17 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Słoneczna 18 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Słoneczna 19 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Słoneczna 21 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Słoneczna 22 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Słoneczna 23 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Słoneczna 24 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.