Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Reymonta

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Reymonta 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Reymonta 1A brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Reymonta 2 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Reymonta 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Reymonta 6 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/8
Wojnicz, ul. Reymonta 7 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Reymonta 9 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Reymonta 11 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Reymonta 13 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Reymonta 14 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Reymonta 15 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Reymonta 16 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Reymonta 17 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/8
Wojnicz, ul. Reymonta 18 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Reymonta 22 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Reymonta 23 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Reymonta 24 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.