Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Ratnawy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Ratnawy 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Ratnawy 2 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Ratnawy 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Ratnawy 6 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Ratnawy 7 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Ratnawy 10 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/8
Wojnicz, ul. Ratnawy 58 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.