Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Podlesie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Podlesie 3 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Podlesie 7 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/8
Wojnicz, ul. Podlesie 9 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Podlesie 10 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Podlesie 11 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Podlesie 12 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Podlesie 13 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Podlesie 17 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Podlesie 18 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Podlesie 20 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Podlesie 22 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Podlesie 23 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Podlesie 25 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.