Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Ogrodowa 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Ogrodowa 2 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/8
Wojnicz, ul. Ogrodowa 3 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Ogrodowa 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Ogrodowa 8 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Ogrodowa 57 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.