Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Nowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Nowa 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Nowa 2 30 lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Nowa 3 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Nowa 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Nowa 5 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Nowa 7 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.