Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Krzywa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Krzywa 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Krzywa 2 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Krzywa 3 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Krzywa 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Krzywa 5 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Krzywa 6 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Krzywa 8 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Krzywa 10 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Krzywa 16 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Krzywa 18 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Krzywa 19 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Krzywa 20 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Krzywa 21 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Krzywa 22 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Krzywa 23 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.