Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Konopnickiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Konopnickiej 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Konopnickiej 2 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Konopnickiej 3A brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Konopnickiej 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Konopnickiej 5 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Konopnickiej 7 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Konopnickiej 8 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Konopnickiej 9 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Konopnickiej 10 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Konopnickiej 11 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Konopnickiej 12 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Konopnickiej 13 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Konopnickiej 15 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Konopnickiej 17 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Konopnickiej 21 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Konopnickiej 23 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Konopnickiej 25 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Konopnickiej 27 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Konopnickiej 29 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Konopnickiej 30 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Konopnickiej 31 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Konopnickiej 32 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Konopnickiej 35 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Konopnickiej 37 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Konopnickiej 42 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Konopnickiej 43 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Konopnickiej 44 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Konopnickiej 45 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Konopnickiej 46 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Konopnickiej 47 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Konopnickiej 48 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Konopnickiej 49 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.