Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Goszczyńskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 2 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 3 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 7 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 8 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 10 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 11 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 14 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/5
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 15 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 16 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 17 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Goszczyńskiego 18 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.