Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Gładyszów

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Gładyszów 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Gładyszów 2 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Gładyszów 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Gładyszów 5 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/1
Wojnicz, ul. Gładyszów 6 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Gładyszów 7 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Gładyszów 9 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Gładyszów 11 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/8
Wojnicz, ul. Gładyszów 12 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/3
Wojnicz, ul. Gładyszów 13 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Gładyszów 15 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/0
Wojnicz, ul. Gładyszów 16 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7
Wojnicz, ul. Gładyszów 18 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4
Wojnicz, ul. Gładyszów 22 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Gładyszów 66 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.