Księgi wieczyste, Wojnicz, ul. Folwarczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wojnicz, ul. Folwarczna 1 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Folwarczna 2 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/8
Wojnicz, ul. Folwarczna 3 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/2
Wojnicz, ul. Folwarczna 4 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/9
Wojnicz, ul. Folwarczna 5 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/6
Wojnicz, ul. Folwarczna 6 brak lokali TR1T/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.