Księgi wieczyste, Jordanów, ul. Komunalna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jordanów, ul. Komunalna 2 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/4
Jordanów, ul. Komunalna 4 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/8
Jordanów, ul. Komunalna 11 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/7
Jordanów, ul. Komunalna 12 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/0
Jordanów, ul. Komunalna 15 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.