Księgi wieczyste, Jordanów, ul. Dziechciarza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jordanów, ul. Dziechciarza 173 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/5
Jordanów, ul. Dziechciarza 176 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/3
Jordanów, ul. Dziechciarza 177 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/0
Jordanów, ul. Dziechciarza 178 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/3
Jordanów, ul. Dziechciarza 179 brak lokali KR1B/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.