Księgi wieczyste, Polanka Wielka, ul. Wspólna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Polanka Wielka, ul. Wspólna 1 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/3
Polanka Wielka, ul. Wspólna 2 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/4
Polanka Wielka, ul. Wspólna 3 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/4
Polanka Wielka, ul. Wspólna 4 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/4
Polanka Wielka, ul. Wspólna 5 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/3
Polanka Wielka, ul. Wspólna 7 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/7
Polanka Wielka, ul. Wspólna 8 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/8
Polanka Wielka, ul. Wspólna 9 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/3
Polanka Wielka, ul. Wspólna 10 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/2
Polanka Wielka, ul. Wspólna 11 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/2
Polanka Wielka, ul. Wspólna 12 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/4
Polanka Wielka, ul. Wspólna 13 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/8
Polanka Wielka, ul. Wspólna 14 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/4
Polanka Wielka, ul. Wspólna 16 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/2
Polanka Wielka, ul. Wspólna 18 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/4
Polanka Wielka, ul. Wspólna 20 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/1
Polanka Wielka, ul. Wspólna 22 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/1
Polanka Wielka, ul. Wspólna 23 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/4
Polanka Wielka, ul. Wspólna 24 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/4
Polanka Wielka, ul. Wspólna 25 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/2
Polanka Wielka, ul. Wspólna 26 brak lokali KR1E/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.