Księgi wieczyste, Słomniki, ul. Kilińskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Słomniki, ul. Kilińskiego 1 brak lokali KR1S/xxxxxxxx/9
Słomniki, ul. Kilińskiego 2 brak lokali KR1S/xxxxxxxx/0
Słomniki, ul. Kilińskiego 3 brak lokali KR1S/xxxxxxxx/1
Słomniki, ul. Kilińskiego 12 brak lokali KR1S/xxxxxxxx/7
Słomniki, ul. Kilińskiego 14 brak lokali KR1S/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.