Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Wiejska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Wiejska 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Wiejska 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Wiejska 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Wiejska 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Wiejska 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Wiejska 7 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Wiejska 8 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Wiejska 9 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Wiejska 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Wiejska 11 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Wiejska 12 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Wiejska 13 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Wiejska 14 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Wiejska 15 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Wiejska 16 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Wiejska 17 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.