Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Tkacka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Tkacka 1 21 lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Tkacka 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Tkacka 3A brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Tkacka 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Tkacka 4A 15 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Tkacka 4ABC 60 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Tkacka 4B 9 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Tkacka 4C 14 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.