Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Targowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Targowa 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Targowa 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Targowa 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Targowa 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Targowa 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Targowa 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.