Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Środkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Środkowa 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Środkowa 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Środkowa 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Środkowa 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Środkowa 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Środkowa 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Środkowa 7 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Środkowa 8 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.