Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Przyłączna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Przyłączna 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Przyłączna 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Przyłączna 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Przyłączna 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Przyłączna 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Przyłączna 6B brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Przyłączna 6C brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Przyłączna 6D brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Przyłączna 7A brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Przyłączna 8 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Przyłączna 8A brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Przyłączna 9 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Przyłączna 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Przyłączna 11 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Przyłączna 11A brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Przyłączna 12 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Przyłączna 13 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Przyłączna 13E brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Przyłączna 14 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Przyłączna 15 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Przyłączna 16 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Przyłączna 17 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Przyłączna 18 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Przyłączna 19 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.