Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Prosta

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Prosta 1 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Prosta 2 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Prosta 3 5 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Prosta 4 6 lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Prosta 5 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Prosta 6 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Prosta 8 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Prosta 9 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.