Lista lokali, Sulechów, pl. Pluty 6

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Rodzaj nieruchomości Numer księgi wieczystej
Sulechów, pl. Pluty 6 budynek ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, pl. Pluty 6, lok. 1 lokal ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, pl. Pluty 6, lok. 2 lokal ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, pl. Pluty 6, lok. 3 lokal ZG2S/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.