Księgi wieczyste, Sulechów, pl. Pluty

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, pl. Pluty 1 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, pl. Pluty 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, pl. Pluty 6 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.