Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Nowy Rynek

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Nowy Rynek 1 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Nowy Rynek 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Nowy Rynek 6 9 lokali ZG2S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.