Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Krzywa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Krzywa 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Krzywa 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Krzywa 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Krzywa 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Krzywa 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Krzywa 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.