Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Kościuszki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Kościuszki 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Kościuszki 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Kościuszki 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Kościuszki 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Kościuszki 7 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Kościuszki 8 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Kościuszki 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Kościuszki 11 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Kościuszki 12 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Kościuszki 13/14 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Kościuszki 18 20 lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Kościuszki 22 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Kościuszki 33 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.