Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Gajowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Gajowa 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Gajowa 9 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Gajowa 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.