Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Cezarego Baryki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 7 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 12 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 13 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 14 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 16 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 17 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 18 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 19 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Cezarego Baryki 20 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.