Księgi wieczyste, Czerwieńsk, ul. Strzelecka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czerwieńsk, ul. Strzelecka 1 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/3
Czerwieńsk, ul. Strzelecka 2 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/0
Czerwieńsk, ul. Strzelecka 3 1 lokali ZG1E/xxxxxxxx/2
Czerwieńsk, ul. Strzelecka 4 2 lokali ZG1E/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.