Księgi wieczyste, Czerwieńsk, ul. Strażacka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czerwieńsk, ul. Strażacka 3 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/9
Czerwieńsk, ul. Strażacka 4 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.