Księgi wieczyste, Czerwieńsk, ul. Sosnowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 1 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/7
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 2 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/1
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 3 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/2
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 4 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/6
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 5 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/0
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 6 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/6
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 7 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/6
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 8 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/9
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 9 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/6
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 10 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/3
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 11 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/0
Czerwieńsk, ul. Sosnowa 12 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.