Księgi wieczyste, Czerwieńsk, ul. Muchy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czerwieńsk, ul. Muchy 1 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/5
Czerwieńsk, ul. Muchy 2 7 lokali ZG1E/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.