Księgi wieczyste, Czerwieńsk, ul. Brzozowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czerwieńsk, ul. Brzozowa 1 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/3
Czerwieńsk, ul. Brzozowa 2 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/9
Czerwieńsk, ul. Brzozowa 3 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/9
Czerwieńsk, ul. Brzozowa 4 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/6
Czerwieńsk, ul. Brzozowa 5 brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/2
Czerwieńsk, ul. Brzozowa 5A brak lokali ZG1E/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.