Księgi wieczyste, Świebodzin, ul. Sulechowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świebodzin, ul. Sulechowska 1A brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/4
Świebodzin, ul. Sulechowska 2 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/3
Świebodzin, ul. Sulechowska 4A 20 lokali ZG1S/xxxxxxxx/2
Świebodzin, ul. Sulechowska 4B/4 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/2
Świebodzin, ul. Sulechowska 5 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/7
Świebodzin, ul. Sulechowska 6 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/4
Świebodzin, ul. Sulechowska 11 2 lokali ZG1S/xxxxxxxx/0
Świebodzin, ul. Sulechowska 13 2 lokali ZG1S/xxxxxxxx/3
Świebodzin, ul. Sulechowska 15 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/7
Świebodzin, ul. Sulechowska 17 2 lokali ZG1S/xxxxxxxx/7
Świebodzin, ul. Sulechowska 19 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/7
Świebodzin, ul. Sulechowska 21 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/4
Świebodzin, ul. Sulechowska 23 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/4
Świebodzin, ul. Sulechowska 25 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/9
Świebodzin, ul. Sulechowska 27 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/7
Świebodzin, ul. Sulechowska 29 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/7
Świebodzin, ul. Sulechowska 31 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/8
Świebodzin, ul. Sulechowska 35 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/4
Świebodzin, ul. Sulechowska 37 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.