Księgi wieczyste, Świebodzin, ul. Stycznia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świebodzin, ul. Stycznia 2A 13 lokali ZG1S/xxxxxxxx/8
Świebodzin, ul. Stycznia 2C 12 lokali ZG1S/xxxxxxxx/2
Świebodzin, ul. Stycznia 6 2 lokali ZG1S/xxxxxxxx/4
Świebodzin, ul. Stycznia 7 7 lokali ZG1S/xxxxxxxx/7
Świebodzin, ul. Stycznia 8 11 lokali ZG1S/xxxxxxxx/9
Świebodzin, ul. Stycznia 9 7 lokali ZG1S/xxxxxxxx/6
Świebodzin, ul. Stycznia 10 3 lokali ZG1S/xxxxxxxx/4
Świebodzin, ul. Stycznia 11 4 lokali ZG1S/xxxxxxxx/5
Świebodzin, ul. Stycznia 13 4 lokali ZG1S/xxxxxxxx/5
Świebodzin, ul. Stycznia 15 4 lokali ZG1S/xxxxxxxx/8
Świebodzin, ul. Stycznia 17 7 lokali ZG1S/xxxxxxxx/2
Świebodzin, ul. Stycznia 19 8 lokali ZG1S/xxxxxxxx/3
Świebodzin, ul. Stycznia 20 1 lokali ZG1S/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.