Księgi wieczyste, Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 2 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/8
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 2A brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/3
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 2B brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/7
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 2C brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/8
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 2F brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/3
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 4 3 lokali ZG1S/xxxxxxxx/5
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 6 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/5
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 6A brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/4
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 8 8 lokali ZG1S/xxxxxxxx/2
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 10 13 lokali ZG1S/xxxxxxxx/8
Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 12 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.