Księgi wieczyste, Świebodzin, ul. Jaśminowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świebodzin, ul. Jaśminowa 1 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/4
Świebodzin, ul. Jaśminowa 3 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/2
Świebodzin, ul. Jaśminowa 5 brak lokali ZG1S/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.