Księgi wieczyste, Świebodzin, ul. Boczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świebodzin, ul. Boczna 1 69 lokali ZG1S/xxxxxxxx/5
Świebodzin, ul. Boczna 3 51 lokali ZG1S/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.