Księgi wieczyste, Nowa Sól, ul. Składowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nowa Sól, ul. Składowa 1 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/1
Nowa Sól, ul. Składowa 2 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.