Księgi wieczyste, Nowa Sól, ul. Lisia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nowa Sól, ul. Lisia 1 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/3
Nowa Sól, ul. Lisia 3 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/0
Nowa Sól, ul. Lisia 7 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.