Księgi wieczyste, Nowa Sól, ul. Lelewela

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nowa Sól, ul. Lelewela 2 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/0
Nowa Sól, ul. Lelewela 3 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/5
Nowa Sól, ul. Lelewela 4 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/2
Nowa Sól, ul. Lelewela 5 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/0
Nowa Sól, ul. Lelewela 6 brak lokali ZG1N/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.